ЗА НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ

Съюзът ни е действащ от 2007г. и работим по проекти свързани с целите му. След местните избори през 30.03.2014 г. съветът на съюза отново се реконструира и се избра кметът на Одрин Реджеп Гюркан като председател на съюза и той  нарежда да се работи за целите на съюза.По проекта на “Интегрирано депо за изхвърляне на отпадъци ” първоначално е получен доклад за оценка на въздействието върху околната среда през 03.09.2014 г.След като е получен този доклад, проектите бяха приети от министерство на околната среда през 26.01.2015 г. Като резултат от подготовката, се направи търг за конструкция и след като се подписа договорът през 23.07.2015 г. започна строежът на завода “Интегрирано депо за изхвърляне на отпадъци “. След търга  (ДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА 29 ГОДИНИ С ОГРАНИЧЕНИ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАВОДА “ИНТЕГРИРАНО ДЕПО ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ” , КЪМ СЪЮЗА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТВЪРДИТЕ ОТПАДЪЦИ  ГР. ОДРИН И ДА СЕ ПРОИЗВЕЖДА ТОК ОТ МЕТАН) се подписа договор с предприемача и се планира откриване през 03.11.2017 г.

Уеб страницата е съфинансиран от ЕС чрез ИПП програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция.

Тази публикация е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикацията е изцяло отговорно Сдружение за Управление на Твърди отпадъцииГр. Одрин (ЕДИКАБ).По никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.