НАШАТА ЦЕЛ

Да се управлява завода “Интегрирано депо за изхвърляне на отпадъци”, да се рециклират опаковъчните и органичните отпадъци, да се произвежда ток, топлинна енергия и компостни продукти и да се намаляват отпадъците, да се реабилитират зоните за съхранение на отпадъци на членуващите общини на съюза. Да се създадат населени места, които са с чиста природа.

Уеб страницата е съфинансиран от ЕС чрез ИПП програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция.

Тази публикация е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикацията е изцяло отговорно Сдружение за Управление на Твърди отпадъцииГр. Одрин (ЕДИКАБ).По никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.