ИНТЕГРИРАНО ДЕПО ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ТВЪРДИТЕ ОТПАДЪЦИ

Заводът е създаден на 160 декара земя в С. Хъдърага. Заводът е с 300 тона капацитет на ден.

001

 РАЗДЕЛЯНЕ НА “ИНТЕГРИРАНО ДЕПО ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ТВЪРДИТЕ ОТПАДЪЦИ” ПО ЗОНИ

4 Ha – Зона за съхранение на отпадъци(Раздел 1)

– Биологична пречиствателна станция за изтичащата вода

Басейн за балансиране на изтичащата вода

Сграда на охраната и кантар

Сграда на администрацията

Завод за разделно събиране на опаковъчни отпадъци

Ателие

Водно депо

Сграда за компост

Зона за миене на гуми

Депо за временни отпадъци

Други зони

Уеб страницата е съфинансиран от ЕС чрез ИПП програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция.

Тази публикация е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикацията е изцяло отговорно Сдружение за Управление на Твърди отпадъцииГр. Одрин (ЕДИКАБ).По никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.