СГРАДА НА ОХРАНАТА И КАНТАР

Ще се теглят и ще се регистрират опаковъчните отпадъци, и компост продукти, които влизат в завода и излизат от него, на кантар, който е с капацитет 60 тона и е дълъг 18 м. В същото време ще се контролира влизане и излизане в завода от един пункт, понеже целият завод е обкръжен с тел мрежи. Заводът се наблюдава с 6 камери.

003

Уеб страницата е съфинансиран от ЕС чрез ИПП програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция.

Тази публикация е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикацията е изцяло отговорно Сдружение за Управление на Твърди отпадъцииГр. Одрин (ЕДИКАБ).По никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.