ЗОНА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ(РАЗДЕЛ 1)

Заводът е планиран по проекта с 3 зони за съхранение на отпадъци. Първата зона е създадена на 4 хектара и е с капацитет 950.000 m³ за съхранение на отпадъци. На земята в тази база е сложен и притиснат глинен слой с дебелина 50 сm. След това са приложени геомембрана и геотекстил.

004
005

Сложени са траби и чакъл, за да се събира изтичащата вода от отпадъците.

Уеб страницата е съфинансиран от ЕС чрез ИПП програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция.

Тази публикация е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикацията е изцяло отговорно Сдружение за Управление на Твърди отпадъцииГр. Одрин (ЕДИКАБ).По никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.