Съобщения

duyuru-31-05-2018
duyuru-31-05-2018
duyuru-31-05-2018
duyuru-31-05-2018
duyuru-31-05-2018
duyuru-31-05-2018
duyuru3
duyuru2
duyuru1

Уеб страницата е съфинансиран от ЕС чрез ИПП програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция.

Тази публикация е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикацията е изцяло отговорно Сдружение за Управление на Твърди отпадъцииГр. Одрин (ЕДИКАБ).По никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.