ЗАВОД ЗА ОПАКОВЪЧНИ ОТПАДЪЦИ

Заводът е с капацитет 300 m³ на ден. Едновременно може да работят 12 разделителя на 3 смени. Заводът е върху 1000 m² закрито място. Тук продуктите, които са разделени и са готови за пресоване с преса, която има капацитет от 200-400 кг., се пресоват и балират, за да бъдат използвани отново.

006

Уеб страницата е съфинансиран от ЕС чрез ИПП програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция.

Тази публикация е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикацията е изцяло отговорно Сдружение за Управление на Твърди отпадъцииГр. Одрин (ЕДИКАБ).По никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.