ЗАВОД ЗА КОМПОСТ

Този завод е с капацитет 5,500 тона на година за съхранение на органични отпадъци, отпадъци от паркове, градини, пазари, клони и т.н. Откритият завод се състои 2.500 m² бетонна база и 150 m² закрито място за елиминиране и съхранение. За да се обработват органичните отпадъци в завода има:

1 бр. Мелница за клони 15 m³/час

1 бр. Машина за обръщане купчина компост 100 m³/час

1 бр. Машина за елиминиране 20 m³/час

1 бр. Товарач 12 тона

007

Уеб страницата е съфинансиран от ЕС чрез ИПП програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция.

Тази публикация е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикацията е изцяло отговорно Сдружение за Управление на Твърди отпадъцииГр. Одрин (ЕДИКАБ).По никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.