ПРЕЧИСТВАНЕ НА ИЗТИЧАЩАТА ВОДА

Изтичащата вода от отпадъци ще се пречиства в завода чрез биологично пречистване с мембранен биореактор (MBR) UF+ с капацитет 100 m³ на ден. Чрез лабораторията ще се следят дневните, месечните и годишните параметри. Също така ще се проследяват и промените в подземните води чрез 4 сондажен отвор за наблюдение.

Уеб страницата е съфинансиран от ЕС чрез ИПП програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция.

Тази публикация е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикацията е изцяло отговорно Сдружение за Управление на Твърди отпадъцииГр. Одрин (ЕДИКАБ).По никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.