ДРУГИТЕ ЗОНИ

ЗОНА ЗА МИЕНЕ НА ГУМИ

Всички автомобили, които влизат в завода, ще измият гумите си преди да тръгнат.

009

ДЕПО ЗА ВРЕМЕННИ ОТПАДЪЦИ

Тук ще се съхраняват отпадъци като електроника, олио, батерии, които се произвеждат в завода.

ВОДНО ДЕПО

Водното депо е с капацитет 200 m³ за да се иползва вода в завода и отделно за 13 пожарни крана.

010

ЛИНИЯ ЗА ЕНЕРГИЕН ТРАНСПОРТ

Набавя се нужната енергия на завода с линия на средно напрежение, която идва от с. Мусабейли на 2,5 km от завода. В завода има 400 kw трансформатор и 400 kw генератор за зоната на пречистване и 250 kw трансформатор и 250 kw генератор за зоната за съхранение.

011

СГРАДА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

В завода има сграда на администрация, която е 200 m². Всичките пътища в завода са асфалтирани. Създадени са дренажни канали за дъждове отстрани на завода.

012

Ще се създадат системи за произвеждане на ток от предприемача, като резултат на търга за управлението на завода, който е създаден от съюза за управление на твърдите отпадъци гр. Одрин. Чрез тази система ще се произвежда ток от метан и ще се плаща комисионна на съюза За управление на твърдите отпадъци гр.Одрин.

013

Уеб страницата е съфинансиран от ЕС чрез ИПП програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция.

Тази публикация е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикацията е изцяло отговорно Сдружение за Управление на Твърди отпадъцииГр. Одрин (ЕДИКАБ).По никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.