ЗА НАС

Името на съюза: “Съюз за управление на твърдите отпадъци  гр. Одрин”

Съкратеното име на съюза е EДИКАБ.

Административният център на съюза е гр. Одрин.

СЪЗДАТЕЛИ НА СЪЮЗА

Община Одрин

Община Хавса

Община Сюлоглу

Община Лалапаша

ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА

С РЕШЕНИЕТО НА 30.10.2014Г. НА СЪВЕТА НА СЪЮЗА, КОЙТО Е СЪЗДАДЕН СЛЕД МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ ПРЕЗ 2014Г. ДОПЪЛНИТЕЛНО И ОСНОВАТЕЛИТЕ ЧЛЕНОВЕ, И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОВИНЦИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЕДНО УЧАСТВАХА С 96 СЕЛА. ТАКА ЧЕ ОСВЕН ЦЕНТЪРЪТ НА ГР. ОДРИН, СЕЛАТА НА ОБЩИНА ХАВСА, ОБЩИНА СЮЛОГЛУ И ОБЩИНА ЛАЛАПАША СЕ ДОБАВИХА КЪМ ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ПРАВОМОЩИЯТА НА СЪЮЗА.

РАБОТНА ЗОНА И СРОК НА СЪЮЗА

Действията на съюза и съседните зони според законите за райониране на местните администрации, които са членове на съюза, създават границите на работната зона на съюза. Срока за работа на съюза е неограничен.

image_005

Уеб страницата е съфинансиран от ЕС чрез ИПП програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция.

Тази публикация е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикацията е изцяло отговорно Сдружение за Управление на Твърди отпадъцииГр. Одрин (ЕДИКАБ).По никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.