Събития


BASIN TOPLANTISI

Çocukların Eğitimi

Macarovo Toplantısı

Çevre için ortak çalışmalar toplantısıЗаключителна пресконференция по проекта – 05.03.2019 г., ОдринУеб страницата е съфинансиран от ЕС чрез ИПП програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция.

Тази публикация е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикацията е изцяло отговорно Сдружение за Управление на Твърди отпадъцииГр. Одрин (ЕДИКАБ).По никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.