Контакти

EDİKAB

Adres: Saraçhane Mevkii No:1 Merkez/ Edirne   

Tel: +90284 225 10 57 

e-mail: edikab@edirne.bel.tr

Уеб страницата е съфинансиран от ЕС чрез ИПП програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция.

Тази публикация е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикацията е изцяло отговорно Сдружение за Управление на Твърди отпадъцииГр. Одрин (ЕДИКАБ).По никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.