За проекта

На 16 март 2016 г. съюзът за управление на твърдите отпадъци  гр. Едирне и Община Маджарово кандидатсваха за субсидия като подготвиха общ проект по приоритет “Околна среда” по първата програма Интеррег трансгранично сътрудничество България-Турция.

На 20 март 2017 г. след оценяване на досието за кандидатсване по проекта проследяване на посещенията и преговорите за бюджета, договорът за субсидия който е с 364.291,58 евро бюджет се подписа между водещия партньор община Маджарово и Държавна администрация към министерство на развитието на селските рейони и благоустройството на България. След като е избран екип от кметството, дейностите на проекта започнаха, които ще се провеждат между 21 март 2017 и 20 март 2019 г. 

Подготвиха се плановете за закупуване на проекта и се подадоха на управляващият орган. Междинните доклади се изготвени на всеки 3 месеца от началото на изпълнение на проекта и са положени под надзор на управляващият орган.

И двамата партньори по проекта организираха събития с цел за развитието на капацитета за “Съвместни инициативи за опазване на околната среда в трансграничния регион, стабилно използване и управление на природните ресурси”. И двамата партньори организираха образователни и информационни дейности, освен това всеки партньор купи средства за да използва в свой рейон.

Съюзът за управление на твърдите отпадъци  гр. Едирне организира обучение за 150 деца между 16 май – 29 май 2018 г. На обучението се участиха от 10 училища 15 ученици на ден и се проведе на интегрирано депо за изхвърляне на твърдите отпадъци. Децата научиха методите за събиране, рециклиране и изхвърляне на опаковъчни отпадъци, отпадъци от батерии, масла, гуми, електроника. Транспорта и обяда на учениците се финансира от бюджета на проекта.

На 13-14 декември 2018 г. се проведе събрание в община Маджарово по тема общи инициативи за околната среда с участието на персонала, които работят към членните общини на сюза. На 19-20 февруари 2019 г. в гр. Едирне се проведе събрание по общи дейности за околната сред с участието на община Маджарово. Партньорите на проекта представиха своите рейони с презентации за политики на околна среда и дейности.

Община Маджарово получи 1 автомобил за миене на улици, 1 камион за събиране на отпадъци и 100 контейнери по Пражки процедури за търг. Съюз за управление на твърдите отпадъци гр. Едирне получи 3 автомобили за събиране и изхвърляне на отпадъци. Получаването на автомобилите бе по Пражки процедури за търг. На 31 октомври 2018 г. се подписа договорът за закупуване между Общиа Едирне и предприемача. По договора 1 бек хо товарач, 1 стиир товарач и 1 трактор се дадоха на съюза за управление на твърдите отпадъци на 29 януари 2019 г. След като са довършени тези задачи, общият ни проект ще приключи на 20 март 2019 г. и всички дейности ще бъдат изпълнени.

Уеб страницата е съфинансиран от ЕС чрез ИПП програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция.

Тази публикация е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикацията е изцяло отговорно Сдружение за Управление на Твърди отпадъцииГр. Одрин (ЕДИКАБ).По никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.