Çöp Sızıntı Suyu Arıtma

100 m³/gün kapasiteli (MBR) UF+Mebran Bioreaktör Biyolojik Arıtma tesisi kurulmuş olup sızıntı suyu dereye deşarj standartlarında arıtılacaktır. Aynı zamanda arıtmada bulunan laboratuvar sayesinde günlük, aylık ve yıllık parametrelerin takibi yapılacaktır. Tesis etrafında açılan 4 adet gözlem kuyusu ile yer altı sularındaki değişikliklerin takibi de yapılacaktır.

İnternet sitesi Avrupa Birliği tarafından Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Bu yayın Avrupa Birliği yardımı ile hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği Edirne Katı Atık Yönetim Birliği’nin (EDİKAB) sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtacak şekilde alınamaz.