Çöp Toplama Alanı (LOT)1

Proje kapsamında 3 lot olarak planlanan tesisin 1.lotu 4 hektarlık bir alanda hazırlanarak yaklaşık 950.000 m³ lük bir çöp depolama hacmine sahiptir. Yapılan hafriyat çalışması sonrası alanın tabanına 50 cm kalınlığında kil tabakası serilerek sıkıştırılmıştır. Daha sonra jeomemran ve jeotekstil uygulamaları yapılmıştır.

004

Sızan çöp sularının toplanması için borulama ve çakıl işlemleri yapılarak (lot 1) hazır hale getirilmiştir.

005

İnternet sitesi Avrupa Birliği tarafından Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Bu yayın Avrupa Birliği yardımı ile hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği Edirne Katı Atık Yönetim Birliği’nin (EDİKAB) sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtacak şekilde alınamaz.