Diğer Üniteler

TEKERLEK YIKAMA ÜNİTESİ

Çöp sağasına giren tüm araçlar çıkışta tekerleklerini yıkayarak tesisten ayrılacaktır.

009

GEÇİCİ ATIK DEPOLAMA ALANI

Tesiste üretilen elektronik ,atık yağ ,pil gibi atıkların depolanacağı alandır.

010

SU DEPOSU

Tesiste kullanılacak olan suyun ve tesisin etrafında konumlanmış olan 13 adet yangın hidrantlarında kullanılmak üzere 200 m³’lük kapasitede yapılmıştır.ENERJİ NAKİL HATTI

2,5 km mesafedeki Musabeyli köyünden çekilen havai orta gerilim hattı ile tesisin enerji ihtiyacı karşılanmış olup, tesiste arıtma tesisine özel 400 kw trafo ve 400 kw jeneratör ile düzenli depolama alanına özel 250kw trafo ve 250 kw jeneratör mevcuttur.

011

İDARİ BİNA ALANI

Tesiste çalışanların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve idari bina olarak kullanılmaya hazır 200 m² bina mevcuttur.
Tesis içi tüm yollar asfalt kaplanmıştır.
Tesisi etrafında yağmur suyu drenaj kanalları oluşturulmuştur.

012

EDİRNE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ TARAFINDAN YAPIMI TAMAMLANAN

ENTEGRE KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA VE BERTARAF TESİSLERİ YAPILAN

İŞLETME İHALESİ SONUCU

Yüklenici firma tarafından mevcut duruma ilaveten elektrik üretim sistemleri kurulacaktır. Kurulan bu sistem sayesinde çöpten çıkan metan gazından elektrik üretilerek ekonomiye kazandırılacak ve gelirden EDİKAB’a pay verilecektir.

013

İnternet sitesi Avrupa Birliği tarafından Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Bu yayın Avrupa Birliği yardımı ile hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği Edirne Katı Atık Yönetim Birliği’nin (EDİKAB) sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtacak şekilde alınamaz.