Faliyetlerimiz Hakkında

Birliğimiz, 2007 yılından beri faaliyet göstermekte olup, amaca uygun projeler ve çalışmalar yapmaktadır. 30.03.2014 yılında yapılan yerel seçimler sonrası birlik meclisi yeniden yapılanmış olup, Birlik Başkanlığına Edirne Belediye Başkanı Sayın Recep GÜRKAN seçilmiş ve birliğin amacı doğrultusunda en uygun projenin geliştirilmesi ve en kısa sürede tamamlanarak işletmeye alınması talimatı verilmiştir.
Entegre Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi Projesi kapsamında ilk olarak 03/09/2014 tarihinde ÇED Belgesi alınmıştır.
Belgenin alınmasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan projeler, 26/01/2015 tarihinde onaylanmıştır.
Yapılan hazırlık çalışması sonucu, yapım ihalesi yapılmış ve 23/07/2015 tarihinde yapım işi sözleşmesi imzalanarak inşaata başlanmıştır.
Entegre Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri tamamlandıktan sonra yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucunda 06/09/2017 tarihinde yapılan EDİRNE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASININ İŞLETİLMESİ VE DEPO ALANINDAN ÇIKAN METAN GAZINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİLMESİ 29 YILLIĞINA SINIRLI AYNİ HAK TESİS EDİLMESİ İLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ ihalesi sonucu yüklenici ile yapılan sözleşmeye istinaden işletme ile ilgili işlemler tamamlanmış olup, 03 Kasım 2017 tarihinde açılış yapılması planlanmıştır.

İnternet sitesi Avrupa Birliği tarafından Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Bu yayın Avrupa Birliği yardımı ile hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği Edirne Katı Atık Yönetim Birliği’nin (EDİKAB) sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtacak şekilde alınamaz.