Macarovo Hakkında

Macarovo, 04.09.1974 tarihinde meclis kararıyla şehir yapılmıştır.Macarovo’nun ismi yüzyıllarca Türkçeden çevrilen, oyuk ve sığınak anlamına gelen Yatacik olarak anılmıştır. 1936 – 1937 tarihleri arasında kentin ismi Dupnitsa olarak kullanılmıştır. 1949 yılında ise devrimciDimitırMacarov onuruna Macarovo ismini almıştır.

1913 – 1914 yıllarına kadar Macarovo’da sadece Türkler yaşamıştır. Balkan Savaşından sonra devletin sınırları Macarovo’dan 30 km güneydoğuya çiziliyor ve yerleşim yeri Bulgaristan sınırları içinde kalıyor. Türklerin ayrıldığı bölgeye Batı Trakya’dan kovulan Bulgarlar yerleşiyor.

Buraya ilk yerleşenler Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinden (Bunarhisar) gelenler oluyor. Macarovo kentinde şu an yaşayanların kökenleri 1920-1921 yılları arasında Doğanhisar, Taftacik ve Pişmen köylerindengelmişlerdir.

Önceki göçmenlerin büyük bir kısmı dükkan, telefon, yol ve diğer bağlantıların eksikliğinden dolayı Varna, Nesebar, Yambol, Eski Zağra vb. kentlere gitmişlerdir.

Macarovo kenti Bulgaristan’ın güneydoğusunda, Haskovo tepelik bölgesiyle doğu Rodopların yamaçları arasına kurulmuştur ve Haskovo bölgesinin %4,5’luk alanını oluşturan 246,7 km² alanı kapsamaktadır. Macarovo kenti 19 yerleşim yerinden oluşur. Şehrin nüfusu 2016 yılında 1725 olarak açıklanmıştır.

Macarovo şehir merkezi Haskovo’nun 65 km güneydoğusunda, Arda nehrinin sağ kıyısında yer almaktadır. Macarovo’ya en yakın sınır noktaları; 74 km güneydoğusunda Kapıkule ve 56 km mesafede NovoSelo’dur. Başkent Sofya’ya uzaklığı 295 km, karadenize uzaklığı ise 200 km’dir.

Kentin ekonomisinde tarımın önemi büyüktür, ancak kaliteli ürün alınamamaktadır ve Avrupa standartlarını karşılamamaktadır.Macarovo Belediyesinin rakamlarına göre, kentte çalışma çağında olan kişilerin %90’ı tarımla uğraşmaktadır ve işledikleri araziler küçük parçalardır.

Macarovo Belediyesi köy, ekolojik ve kültürel turizmi geliştirmek için doğal ve kültürel-tarihi kaynaklarla çaba sarf ediyor. Bu miras şüphesiz yerli ve yabancı turistlerin çok ilgisini çekiyor. Bu tür turizmin sürdürülebilir gelişimi, kentin en terk edilmiş kısımlarını canlandırma ve onları yaşanılabilir yerlere döndürme imkanına sahiptir.

Macarovo kenti Bulgaristan tarihi uzmanlarının ve araştırmacıların gözlem yapmaları için bir nimet alanıdır. Onlarca arkeolojik ve tarihi eserleriyle büyük bir açık hava müzesidir.

TURİZM

Turizm 90’lı yılların başından beri, alternatif kapalı madencilik söz konusu olduğunda, Macarovo Belediyesi için öncelikli sektörlerden biridir. Sektörün ilk gelişmesinde olumlu faktör,Macarovo’nun sunabildiği şekilde uluslararası ölçekte uzmanlaşmış turizm türlerine olan talebin artmasıdır. Turizm gelişimine katkı sağlayan ana faktör, 1994 yılında bölgedeki eşsiz doğal zenginliklerin korunması amacıyla biyolojik çeşitliliğin koruma altına alınması projesi“Bulgar-İsviçre programı” kapsamında kurulanDoğa Koruma Merkezidir.

Turizmi çekici kılan şeyler kabartma formları, su kaynakları ve biyoçeşitliliktir. Son derece güzel kaya masifleri; Kulata (kule), Mominaskala (Kız kayası), Sivridikme, Hisarya, Kovankaya, Patronkaya, Okopa ve Meneka’dır.

Su turizmi ve balıkçılık turizminin gelişmesinde özellikle önemli olan kaynak, ağızı belediye sınırları içerisinde olan İvaylovgrad barajıdır.

Ziyaretçiler çoğunlukla Haskovo, Kırcaali ve Eski Zağra bölgelerinde konaklayan ve Macarovo’ya günübirlik turlara gelen, akbabaları gözlemlemekle özel olarak ilgilenen yabancılardır. Bulgar turistler arkeolojik anıtlardan dolayı yada kısa süreli dinlenme için gelmektedirler. Diğer bir potansiyel segment yeşil okullar ve açık hava atölyeleridir.

Website: http://www.madzharovo.bg

İnternet sitesi Avrupa Birliği tarafından Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Bu yayın Avrupa Birliği yardımı ile hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği Edirne Katı Atık Yönetim Birliği’nin (EDİKAB) sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtacak şekilde alınamaz.