Proje Bilgileri

Avrupa Birliği Başkanlığı’nın Ulusal Otorite görevini üstlendiği Interreg Ipa Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının birinci teklif çağrısında, Edirne Katı Atık Yönetim Birliği ve Macarovo Belediyesi “Çevre Koruma” öncelik ekseninde ortak projelerini hazırlayarak 16 Mart 2016 tarihinde hibe başvurusunda bulundular.

Proje başvuru dosyasının değerlendirilmesi, izleme ziyaretleri ve bütçe müzakerelerinin ardından 20.03.2017 tarihinde toplam bütçesi 364.291.58 Euro olan hibe sözleşmesi proje lideri Macarovo Belediyesi ve Bulgaristan Kırsal Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığına bağlı Yönetim Makamı arasında imza altına alındı.

21 Mart 2017 ve 20 Mart 2019 tarihleri arasında uygulanacak olan projenin faaliyetlerine Başkanlık Makamınca yapılan proje ekibi atamaları ile başlandı.

Proje Faaliyetlerini gerçekleştirmek için satın alma planları hazırlanarak yönetim makamına sunuldu. Proje uygulamasının başından bu yana her 3 ayda bir ara raporlar hazırlanarak yönetim makamının denetimine sunuldu.

Projenin her iki ortağı “Sınırötesi bölgede çevreyi koruma amaçlı ortak inisyatiflerle doğa kaynaklarının istikrarlı kullanımı ve yönetimi” için kapasite geliştirme amacıyla etkinlikler düzenledi. Her bir ortağın çalışma alanında eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yapıldı, ayrıca her ortak kendi hizmet bölgelerinde kullanmak üzere araçlar temin etti.

Edirne Katı Atık Yönetim Birliği 16 mayıs – 29 mayıs 2018 tarihleri arasında 4. Ve 5. Sınıf öğrencilerinden 150 çocuğa eğitim verdi. Milli eğitime bağlı 10 okuldan her gün 15’er öğrencinin katıldığı eğitim Birliğin Düzenli Depolama ve Entegre Katı Atık Bertaraf Tesislerinde gerçekleştirildi.  Ambalaj atıkları, atık piller, atık bitkisel yağlar, atık motor yağları, ömrünü tamamlamış lastikler, elektronik atıklar gibi farklı atık türlerinin toplanma yöntemleri, geri kazanımı veya bertarafı üzerine eğitim verildi. Çocukların ulaşımları ve öğle yemekleri proje bütçesinden karşılandı.

13-14 Aralık 2018 tarihinde Birliğe üye belediyelerin çevre alanında çalışan personellerinin katılımı ile Ortak Çevre İnisiyatifleri isimli toplantı Macarovo Belediyesinde düzenlendi.

19- 20 Şubat 2019 tarihlerinde ise Macarovo Belediyesi’nin katılımı ile Edirne’de Çevre için ortak çalışmalar isimli toplantı düzenlendi.  Proje ortakları çevre konusunda uygulanan çevre politikaları ve faaliyetler hakkında kendi bölgelerini sunumları ile tanıttılar.

Macarovo Belediyesi Prag İhale usullerine göre 1 adet sokak temizleme aracı, 1 adet çöp toplama aracı, 100 adet de konteyner temin edildi.

Edirne Katı Atık Yönetim Birliği ise katı atıkların toplanması ve bertaraf çalışmalarında kullanmak üzere 3 adet iş makinesi temin etti. Araçların temini Prag ihale usullerine göre gerçekleşti. 31 ekim 2018 tarihinde Başkanlık Makamı ve yüklenici arasında mal alım sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında 1 adet back-hoe loader, 1 adet nokta dönüşlü yükleyici ve 1 adet traktör 29 Ocak 2019 tarihinde Katı Atık Birliği’ne teslim edildi.

Bu çalışmaların tamamlanması ile beraber ortak projemiz 20 mart 2019 tarihinde tüm faaliyetlerini gerçekleştirmiş olarak sona erecektir.

Edikab İhale

İnternet sitesi Avrupa Birliği tarafından Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Bu yayın Avrupa Birliği yardımı ile hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği Edirne Katı Atık Yönetim Birliği’nin (EDİKAB) sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtacak şekilde alınamaz.